Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


2013:rabw:start
DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU
INFORMATYKI, ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają na
publiczą dyskusję nad rozprawą doktorską

mgr inż. Roberta Brzoza-Woch
Programmable logic devices in video surveillance services compliant with SOA paradigm
Termin:5 lipca 2013 roku o godz. 11:00
Miejsce:bud. D-17, sala 1.20, ul. Kawiory 21, 30-059 Kraków
PROMOTOR:Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński - Akademia Górniczo-Hutnicza
RECENZENCI:Prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski - Politechnika Łódzka
Dr hab. inż. Krzysztof Cetnarowicz, prof. nadzw. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza
Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać
w Czytelni Biblioteki Głównej AGH, al. Mickiewicza 30
Programmable logic devices in video surveillance services compliant with SOA paradigm


mgr inż. Robert Brzoza-Woch


Promotor: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński - Akademia Górniczo-Hutnicza

Dyscyplina: Informatyka


W pracy zaprezentowano nowy sposób konstrukcji cyfrowych systemów nadzoru wizyjnego. Opracowane rozwiązanie zakłada pracę każdej kamery jako usługi sieciowej zgodnej z paradygmatem SOA (Service Oriented Architecture) oraz użycie do implementacji jej funkcjonalności układów logiki programowalnej. Zastosowanie układów logiki programowalnej zwiększa możliwości obliczeniowe poszczególnych kamer, a zgodność z paradygmatem SOA znacząco ułatwia integrację infrastruktury nadzoru wizyjnego z innymi systemami informatycznymi.

Na przykładzie opracowanej przez autora i przetestowanej w praktyce platformy sprzętowo-programowej została objaśniona metodologia tworzenia systemów nadzoru wizyjnego zgodnych z paradygmatem SOA. Platforma ta została zaprojektowana głównie do rozwoju usług realizujących nadzór wizyjny i bazuje na nowoczesnym układzie FPGA (Field Programmable Gate Array) oraz dodatkowych modułach sprzętowych.

W zaprezentowanym rozwiązaniu obraz jest przetwarzany bezpośrednio w każdej kamerze realizującej nadzór wizyjny, dzięki czemu transmisja danych może zostać ograniczona do przesyłania informacji na temat wykrytych zdarzeń. Takie podejście eliminuje konieczność przesyłania dużych ilości danych graficznych przez sieć oraz poprawia skalowalność systemu.

Teza rozprawy jest następująca:

Użycie rozwiązań sprzętowych zbudowanych z zastosowaniem układów programowalnych pozwala uzyskać serwisy nadzoru wizyjnego o podwyższonej ergonomii i zwiększonej łatwości integracji z systemami klasy enterprise przy zachowaniu aspektów ekonomicznych i wybranych parametrów QoS.


Pełna wersja autoreferatu: Autoreferat
Ważniejsze publikacje dokotoranta :

  1. A. Ruta, R. Brzoza-Woch, K. Zieliński, On Fast Development of FPGA-based SOA Services – Machine Vision Case Study, Design Automation for Embedded Systems, Vol. 16(1), str. 45-69
  2. R. Brzoza-Woch, A. Ruta, K. Zieliński, Remotely Reconfigurable Hardware-Software Platform with Web Service Interface for Automated Video Surveillance, Journal of Systems Architecture, DOI: 10.1016/j.sysarc.2013.05.007

2013/rabw/start.txt · ostatnio zmienione: 2013/06/23 22:35 przez Robert Brzoza-Woch