Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


2014:bkryza:start

Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU
INFORMATYKI, ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają na
publiczą dyskusję nad rozprawą doktorską

mgr inż. Bartosza Kryzy
UNIFIED METADATA MANAGEMENT IN LARGE DISTRIBUTED COMPUTING INFRASTRUCTURES
Dyskusja odbędzie się 3 listopada 2014 roku o godz. 12:00 w sali 1.20
pawilon D-17, ul. Kawiory 21, 30-059 Kraków
PROMOTOR: Prof. dr hab. inż. Jacek Kitowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
RECENZENCI: Prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Marian Jerzy Wysocki, prof. n. PRz., Politechnika Rzeszowska
Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać
w Czytelni Biblioteki Głównej AGH, al. Mickiewicza 30


Unified Metadata Management in Large Distributed Computing Infrastructures


mgr inż. Bartosz Kryza


Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Kitowski (AGH)
Promotor pomocniczy: dr inż. Renata Słota (AGH)
Dyscyplina: Informatyka


Pierwsza dekada XXI wieku przyniosła znaczące uzależnienie praktycznie każdego aspektu ludzkiego życia od dostępności i efektywności systemów informatycznych. Niestety ilość oraz stopień różnorodności zasobów dostępnych w sieci powoduje coraz większe problemy z dostępem do informacji i zasobów odpowiadających konkretnemu żądaniu. Większość narzędzi do wyszukiwania informacji opiera się̨ na porównywaniu ciągów znaków oraz nie pozwala na uzyskanie zagregowanej odpowiedzi. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest fakt, że większość́ danych i zasobów dostępnych w sieci nie posiada odpowiednich adnotacji, czyli metadanych.

Obecne rozwijane technologie informatyczne mają potencjał aby znacząco poprawić sposób w jaki infrastruktury informatyczne dużej skali są̨ zorganizowane, zarządzane oraz monitorowane. Środowiska typu Grid i Cloud, wraz technologiami wirtualizacji pozwalają na abstrakcję sprzętową infrastruktury w aspektach obliczeniowych, sieciowych oraz przechowywania danych. Paradygmat usług sieciowych (SOA) pozwala na wirtualizację dostępu do oprogramowania, pozwalając na zwiększenie możliwości tworzenia złożonych usług i aplikacji z dostępnych usług sieciowych. Technologie Sieci Semantycznej umożliwiają abstrakcję metadanych do postaci sformalizowanej oraz wnioskowania po ich zawartości.

Celem tej pracy jest opracowanie nowego podejścia do zarządzania metadanymi w rozproszonych infrastrukturach komputerowych dużej skali z wykorzystaniem technologii Sieci Semantycznej. Jednym z założeń pracy jest znaczenie szeroko rozumianych metadanych w takich infrastrukturach, mianowicie metadanych rozumianych jako dodatkowe informacje nie tylko o danych, ale również zasobach, usługach, procesach czy ludziach. Aby zapewnić efektywne zastosowanie tak rozumianych metadanych konieczne są̨ odpowiednie formalizmy do ich reprezentowania oraz platforma zarządzająca nimi, czyli przechowująca metadane w sposób skalowalny, bezpieczny oraz umożliwiający kontrolowaną ewolucję tak gromadzonej wiedzy. Jest to szczególnie istotne w infrastrukturach informatycznych dużej skali składających się z heterogenicznych platform obsługujących różne aspekty infrastruktury.

Głównym rezultatem pracy doktorskiej jest opracowanie, implementacja oraz zbadanie możliwości zunifikowania metadanych w rozproszonych infrastrukturach komputerowych dużej skali, poprzez zastosowanie technologii Sieci Semantycznej. W ramach pracy doktorskiej została opracowana struktura ontologii pozwalająca na unifikację metadanych na poziomie generycznym jak i domenowo-specyficznym. Drugim rezultatem rozprawy jest opracowanie rozproszonej bazy wiedzy pozwalającej na efektywne przechowywanie i zarządzanie metadanymi w postaci semantycznej. Kolejnym rezultatem pracy doktorskiej jest opracowanie środowiska do budowy dynamicznych Organizacji Wirtualnych wykorzystującego wyżej wymienione rezultaty jako bazę umożliwiającą negocjacje kontraktu Organizacji Wirtualnej w postaci semantycznej, umożliwiający późniejszą automatyzację procesu zarządzania Organizacją Wirtualną w zakresie bezpieczeństwa oraz jakości usług.

Zaproponowana teza rozprawy brzmi następująco:

Unifikacja metadanych w rozproszonych infrastrukturach informatycznych dużej skali przy wykorzystaniu technologii Sieci Semantycznej może znacząco poprawić aspekty wyszukiwania zasobów oraz zarządzania infrastrukturą środowisk typu Grid i Cloud, a w szczególności umożliwić dynamiczne tworzenie Organizacji Wirtualnych w heterogenicznych środowiskach IT.

Badania prowadzone w ramach pracy doktorskiej są wynikiem doświadczeń zdobytych w europejskich i krajowych projektach badawczych takich jak: EU-IST K-WfGrid, EU-IST Gredia, POIG PL-Grid oraz POIG IT-SOA.


Pełna wersja autoreferatu: tutaj.


Recenzje pracy doktorskiej:


Ważniejsze publikacje doktoranta:

  1. Kryza, B., Majewska, M., Słota, R., and Kitowski, J. Unifying grid metadata representations through ontologies. In Proc. of Intl Conf. on Parallel Processing and Applied Mathematics, PPAM, R. Wyrzykowski, J. Dongarra, N. Meyer, and J. Wasniewski, Eds., vol. 3911 of Lecture Notes in Computer Science. Springer Berlin / Heidelberg, 2006, pp. 683–690.
  2. Kryza, B., Pieczykolan, J., and Kitowski, J. Grid Organizational Memory: A versatile solution for ontology management in the grid. Proc. of Second IEEE International Conference on e-Science and Grid Computing, e-Science’06 (2006), 16.
  3. Kryza, B., Słota, R., Majewska, M., Pieczykolan, J., and Kitowski, J. Grid Organizational Memory - provision of a high-level grid abstraction layer supported by ontology alignment. Future Gener. Comput. Syst. 23 (March 2007), 348–358. Impact Factor: 2.033.
  4. Kryza, B., Dutka, Ł., Słota, R., and Kitowski, J. Supporting knowledge- based dynamic virtual organizations with contracts. In Innovation and the Knowledge Economy. Issues, Applications, Case Studies, P. Cunningham and M. Cunningham, Eds., eChallenges. IOS Press, 2007, pp. 937–944.
  5. Zuzek, M., Talik, M., Świerczynski, T., Wiśniewski, C., Kryza, B., Dutka, L., and Kitowski, J. Formal model for contract negotiation in knowledge-based Virtual Organizations. In Proc. of Intl. Conf. on Computational Science, ICCS 2008, M. Bubak, G. van Albada, J. Dongarra, and P. Sloot, Eds., vol. 5103 of Lecture Notes in Computer Science. Springer Berlin / Heidelberg, 2008, pp. 409–418.
  6. Kryza, B., Dutka, Ł., Słota, R., and Kitowski, J. Security focused dynamic Virtual Organizations in the grid based on contracts. In Innovation and the Knowledge Economy. Issues, Applications, Case Studies, P. Cunningham and M. Cunningham, Eds., vol. 5 of eChallenges. IOS Press, 2008, pp. 1153–1160.
  7. Kryza, B., Dutka, Ł., Słota, R., and Kitowski, J. Dynamic VO estab- lishment in distributed heterogeneous business environments. In Proc. of Intl Conf. on Computational Science, ICCS 2009, G. Allen, J. Nabrzyski, E. Seidel, G. van Albada, J. Dongarra, and P. Sloot, Eds., vol. 5545 of Lecture Notes in Computer Science. Springer Berlin / Heidelberg, 2009, pp. 709–718.
  8. Myłka, A., Myłka, A., Kryza, B., and Kitowski, J. Integration of heterogeneous data sources into an ontological knowledge base. Computing and Informatics 31, 1 (2012), 189–223. Impact Factor: 0.254.
  9. Słota, R., Nikolow, D., Kitowski, J., Król, D. and Kryza, B. FiVO/QStorMan semantic toolkit for supporting data-intensive applications in distributed environments. Computing and Informatics, 31(5):1003–1024, 2012. Impact Factor: 0.254.
  10. Kryza, B., and Kitowski, J. Comparison of information representation formalisms for scalable file agnostic information infrastructures. Computing and Informatics (Accepted for print). Impact Factor: 0.254.
2014/bkryza/start.txt · ostatnio zmienione: 2015/04/17 10:20 przez Bartosz Kryza