Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


2014:bkwolek:start

Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU
INFORMATYKI, ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają na
publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską

mgr inż. Bartosza Kwolka
ORGANIZACJA ELASTYCZNEGO INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA POLITYKAMI WSPIERAJĄCEGO RÓŻNE POZIOMY ABSTRAKCJI REGUŁ
Termin:31 stycznia 2014 roku o godz. 13:00
Miejsce:Katedra Informatyki Wydziału IEiT, sala 1.20, bud. D-17, ul. Kawiory 21
PROMOTOR:prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
RECENZENCI:dr hab. inż. Stanisław Ambroszkiewicz, prof. n. PAN - IPI PAN
dr hab. inż. Bogdan Kwolek, prof. n. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać
w Czytelni Biblioteki Głównej AGH, al. Mickiewicza 30
Organization of Flexible User Interface for Policy Management Systems Supporting Different Rule Abstraction Levels


mgr inż. Bartosz Kwolek


Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński (AGH)
Dyscyplina: Informatyka


W ostatnich latach duże zainteresowanie zyskują architektury systemów oparte na politykach, a logiczną konsekwencją popularności takich systemów jest rozwój modułów wspierających zarządzanie politykami. W obliczu rosnącego stopnia skomplikowania konstrukcji polityk, ich tworzenie, metody prezentacji, czy nadzór nad spójnością stały się nowymi wyzwaniami dla implementacji logiki biznesowej.

Praca proponuje podejście do konstrukcji polityk, które uwzględnia wiele poziomów abstrakcji, co pozwala na zróżnicowany wgląd w strukturę polityki i czyni utrzymanie tej wiedzy bardziej elastycznym i dostosowanym do potrzeb różnych użytkowników. Spójności polityki jest zapewniana przez mechanizm pionowego tłumaczenia reguł.

Najważniejszymi założeniami jest użycie dziedzinowej wiedzy eksperckiej oraz kontekstowość tłumaczenia reguł (w różnych warunkach możliwe są różne tłumaczenia). Modelowanie reguł jest niezależne od notacji reguł i dziedziny zastosowania. W pracy zaproponowany został mechanizm pionowego tłumaczenia reguł oparty na wiedzy, wykorzystujący silnik regułowy jako silnik tłumaczący. Praca identyfikuje elementy potrzebne do specyfikacji meta-wiedzy używanej do przeprowadzenia takiego tłumaczenia, choć nie podaje metodologii jej tworzenia. Weryfikacja wyników przeprowadzona została z użyciem zaimplementowanego narzędzia do tworzenia, tłumaczenia i wizualizacji reguł na wielu poziomach abstrakcji polityk. Jego funkcjonalność sprawdzona została dla modelowania strategii bezpieczeństwa systemu monitorowania wałów rzecznych.

Teza rozprawy jest następująca:

Stworzenie elastycznego interfejsu użytkownika, który wspiera różne poziomy abstrakcji reguł, umożliwia rozszerzenie domeny użycia systemów zarządzania regułami
(ang. Creation of a flexible user interface that provides various abstraction levels for rules makes it possible to augment a usage domain of a rule management system)


Pełna wersja autoreferatu: Autoreferat Bartosz Kwolek.
Ważniejsze publikacje doktoranta:

  1. P. de Leusse, B. Kwolek, K. Zieliński, „A common interface for multi-rule-engine distributed systems”, in Proceedings of the RuleML-2010 Challenge, Palmirani, M., Shafiq, M. O., Francesconi, E. and Vitali, F. (eds.), CEUR-WS, Vol-649, urn:nbn:de:0074-649-9, at the 4th International Web Rule Symposium, Washington, DC, USA, October, 21-23, 2010.
  2. P. de Leusse, B. Kwolek, K. Zieliński, „A Middleware Infrastructure for Multi-rule-Engine Distributed Systems”, in Proceedings of Towards a Service-Based Internet - Third European Conference, 231-232, ServiceWave 2010, Ghent, Belgium, December 13-15, 2010. Springer, Lecture Notes in Computer Science, 6481, isbn 978-3-642-17693-7, pp. 231–232
  3. M. Duplaga, K. Juszkiewicz, M. Leszczuk, P. Rzepa, B. Kwolek, K. Zieliński, Z. Papier, „ Chapter 20 Enhancing Medical Education Through Tele-learning”, in Information Technology Solutions For Health Care, September 16, 2005, Springer / Health Informatics Series, ISBN-13: 978-1852339784, pp. 302–3272014/bkwolek/start.txt · ostatnio zmienione: 2014/01/17 15:31 przez Bogusław Juza