Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


2014:hwojtow:start


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU
INFORMATYKI, ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają na
publiczą dyskusję nad rozprawą doktorską

mgr inż. Huberta Wojtowicza
ROZPOZNAWANIE OBRAZÓW MEDYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE DANYCH Z CMUJ W PROKOCIMIU W OPARCIU O METODY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI
Termin:12 listopada 2014 o godz. 14:00
Miejsce:Sala 1.36,
ul. Kawiory 21, pawilon D-17
PROMOTOR:prof. dr hab. inż. Wiesław Wajs, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
RECENZENCI:prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. inż. Marian Wysocki, PRz - Politechnika Rzeszowska
Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać
w Czytelni Biblioteki Głównej AGH, al. Mickiewicza 30

Rozpoznawanie obrazów medycznych na przykładzie danych z CMUJ w Prokocimiu w oparciu o metody sztucznej inteligencji


mgr inż. Hubert Wojtowicz


Promotor: prof. dr hab. inż. Wiesław Wajs (AGH)
Dyscyplina: Informatyka


Rozprawa dotyczy problemu wczesnego wykrywania wad genetycznych u noworodków, budowy systemu wspomagającego pracę antropologa poprzez automatyczne przetwarzanie obrazów dermatoglifów oraz wykrywania na tych obrazach cech wskazujących na występowanie wad genetycznych u noworodków. W rozprawie przedstawiona jest charakterystyka dermatoglifów i ich roli jako narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych przez specjalistów antropologów. W rozprawie zawarto przegląd istniejących indeksów diagnostycznych służących do klasyfikacji przypadków na podstawie dermatoglifów, dokonano ich porównania oraz przedstawiono uzasadnienie wyboru nomogramu dermatoglificznego jako podstawy do konstrukcji systemu ekspertowego. Opisano zasady wyznaczania wartości indeksu diagnostycznego w oparciu o dermatogram. W rozprawie zawarty jest opis architektury systemu wspomagania decyzji opartego na wiedzy dziedzinowej do rozpoznawania i klasyfikacji własności dermatoglifów zaproponowanej przez autora rozprawy. Przedstawiono modułową budowę systemu składającą się z modułu diagnostycznego w postaci regułowego systemu ekspertowego oraz modułów rozpoznawania wzorców realizujących zadania klasyfikacji wzorców dermatoglifów. Opisano metodologię przetwarzania tych obrazów, poprawiania ich jakości i wydobywania cech użytych w procesie klasyfikacji wzorców. Dla modułów rozpoznawania wzorców przedstawiono wyniki klasyfikacji wzorców na palcach dłoni i wzorców u podstawy dużego palucha stopy.Autoreferat: autoreferat_hw.pdf.
Ważniejsze publikacje doktoranta:

1. Wojtowicz H., Wajs W., Intelligent Information System for Interpretation of Dermatoglyphic Patterns of Down's Syndrome in Infants, Proc. of 4th Asian Conf. on Intelligent Information and Database Systems, Lecture Notes in Artificial Intelligence LNAI, Subseries of LNCS, vol. 7197, s. 284-293, Springer Verlag (2012).

2. Wojtowicz H., Wajs W., Classification of Plantar Dermatoglyphic Patterns for the Diagnosis of Down's Syndrome, Proc. of 5th Asian Conf. on Intelligent Information and Database Systems, Lecture Notes in Artificial Intelligence LNAI, Subseries of LNCS, vol. 7803, s. 295-304, Springer Verlag (2013).

3. Wojtowicz H., Wojtowicz J., Kozioł W., Wajs W., Medical Decision Support System Architecture for Diagnosis of Down's Syndrome, Proc. of the Federated Conf. on Computer Science and Information Systems FedCSIS 2013, s. 179-182, IEEE (2013).

4. Wojtowicz H., Wojtowicz J., Wajs W., The Design of Knowledge-based Medical Diagnosis System for Recognition and Classification of Dermatoglyphic Features, Proc. of 6th Asian Conf. on Intelligent Information and Database Systems, Lecture Notes in Artificial Intelligence LNAI, Subseries of LNCS, vol. 8398, s. 13-22, Springer Verlag (2014).

5. Wojtowicz H., Wajs W., Medical Decision Support System Using Pattern Recognition Methods for Assessment of Dermatoglyphic Indices and Diagnosis of Down's Syndrome, Advanced Intelligent Computational Technologies and Decision Support Systems, Studies in Computational Intelligence, vol. 486, s. 1-18, Springer Verlag (2014).

2014/hwojtow/start.txt · ostatnio zmienione: 2014/11/04 18:45 przez Hubert Wójtowicz