Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


2014:psiuk:start

Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU
INFORMATYKI, ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają na
publiczą dyskusję nad rozprawą doktorską

mgr. inż. Marka Psiuka
Goal-driven Adaptive Monitoring of Dynamic Service Oriented Systems
Termin:22 stycznia 2014 roku o godz. 12:00
Miejsce:bud. D-17, sala 1.20, ul. Kawiory 21, 30-059 Kraków
PROMOTOR:prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
RECENZENCI:prof. dr hab. inż. Adam Grzech – Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Krzysztof Cetnarowicz, prof. n. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać
w Czytelni Biblioteki Głównej AGH, al. Mickiewicza 30
Goal-driven Adaptive Monitoring of Dynamic Service Oriented Systems


mgr inż. Marek Psiuk


Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński - Akademia Górniczo-Hutnicza

Dyscyplina: Informatyka


Wprowadzenie architektury zgodnej z paradygmatem SOA umożliwiło realizację coraz bardziej wymagających systemów informatycznych. Rosnący poziom skomplikowania, skala i dynamika tych systemów spowodowały, że ich efektywne monitorowanie stało się poważnym wyzwaniem. Podejścia, w których monitorowanie konfigurowane w sposób statyczny obejmuje wszystkie elementy systemu przez cały czas jego działania nie mogły być zastosowane w SOA, ponieważ za bardzo wpływały na monitorowany system.

Rozprawa proponuje innowacyjne podejście do monitorowania systemów SOA umożliwiające dynamiczne dostosowanie procesu monitorowania do zmian w monitorowanym systemie zgodnie z deklaratywnym opisem celu. Adaptacja procesu monitorowania obejmuje dwa główne zagadnienia: minimalizowanie narzutów monitorowania oraz identyfikację źródła anomalii.

Zaproponowane podejście zostało wykorzystane do opracowania projektu oraz do prototypowej implementacji systemu dynamicznego adaptacyjnego monitorowania, zwanego systemem DAMON, który może być zainstalowany w istniejącym środowisku SOA, w celu udostępnienia funkcjonalności kontrolowania i adaptowania monitoringu zgodnie z zadanym celem. Prototyp systemu DAMON, zrealizowany przy wsparciu technologii OSGi, został wykorzystany do przeprowadzenia kompleksowej ewaluacji, która nie tylko zweryfikowała poprawność funkcjonalną, ale dowiodła również, że system charakteryzuje się wysoką skalowalnością i umożliwia znaczące obniżenie narzutów monitorowania.

Teza rozprawy jest następująca:

Dynamiczne systemy zorientowane na usługi mogą być wzbogacone o adaptacyjne mechanizmy monitorowania, umożliwiające wykorzystanie deklaratywnego opisu celu do zarządzania procesem monitorowania, który uwzględnia aspekty dynamiczności poprzez dostosowanie poziomu selektywności oraz identyfikację pierwotnej przyczyny anomalii pojawiających się w systemie.


Pełna wersja autoreferatu: Autoreferat Marek Psiuk
Ważniejsze publikacje dokotoranta:

  1. Marek Psiuk, Daniel Żmuda, and Krzysztof Zieliński. 2013. Distributed OSGi built over message-oriented middleware. Softw. Pract. Exper. 43, 1 (January 2013), 1-31. DOI=10.1002/spe.1148
  2. Marek Psiuk, Tomasz Bujok, Krzysztof Zieliński, „Enterprise Service Bus Monitoring Framework for SOA Systems,” IEEE Transactions on Services Computing, vol. 5, no. 3, pp. 450-466, Third Quarter, 2012
  3. Daniel Żmuda, Marek Psiuk, Krzysztof Zieliński, Dynamic monitoring framework for the SOA execution environment, Procedia Computer Science, Volume 1, Issue 1, May 2010, Pages 125-133, ISSN 1877-0509
  4. Psiuk, M., „AOP-Based Monitoring Instrumentation of JBI-Compliant ESB,” Services - I, 2009 World Conference on , vol., no., pp.570,577, 6-10 July 2009, doi: 10.1109/SERVICES-I.2009.25

2014/psiuk/start.txt · ostatnio zmienione: 2014/01/17 11:41 przez Marek Psiuk