Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


2014:wpop:start

Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU
INFORMATYKI, ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają na
publiczą dyskusję nad rozprawą doktorską

mgr. inż. Wiesława Popielarskiego
ALGORYTMY STADNE W OPTYMALIZACJI PROBLEMU PRZEPLYWOWEGO SZEREGOWANIA ZADAŃ
Dyskusja odbędzie się 05 maja 2014 roku o godz. 10:00 w sali 1.20
ul. Kawiory 21, pawilon D-17
PROMOTOR: Prof. zw. dr hab. inż. Bogusław Filipowicz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
RECENZENCI: Prof. zw. dr hab. inż. Zdzisław Hippe, Wyższa Szkoła Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie
Dr hab. inż. Grzegorz Dobrowolski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać
w Czytelni Biblioteki Głównej AGH, al. Mickiewicza 30
Boids algorithms in optimization of flow shop models


mgr inż. Wiesław Popielarski


Promotor: prof. dr hab. inż. Bogusław Filipowicz (AGH) Dyscyplina: Informatyka


Rola zagadnień szeregowania zadań we współczesnym świecie jest nie do przecenienia. Praktycznie w każdej dziedzinie życia można pośrednio lub bezpośrednio spotkać się z problemem, który sprowadza się do optymalizacji szeregowania zadań.

W pracy zostały poruszone zagadnienia szeregowania zadań dla modeli wieloprocesorowych rozwiązane za pomocą algorytmów stochastycznych inspirowanych przez naturę (pszczeli oraz kukułki).

Rozwiązanie zaimplementowano w języku Scala, natomiast przetwarzanie równoległe zrealizowano za pomocą modelu aktorów.

Teza rozprawy:– Jako tezę niniejszej rozprawy doktorskiej autor przedstawia następujące twierdzenie:

Zagadnienie szeregowania zadań dla modelu przepływowego (flow shop) wielomaszynowego, będącego problemem należącym do klasy NP-zupełnej, jest podatne na efektywne zrównoleglenie, jeżeli zastosuje się do jego rozwiązania algorytm stochastyczny, w szczególnosci stadny oraz że istnieje sposób badania efektywnosci takiego algorytmu.

Przedstawione poniżej rozwiązanie problemu przepływowego szeregowania zadań za pomocą zrównoleglonych algorytmów stadnych zawiera w sobie potencjał adaptacji do znajdowania wartości bliskich optymalnej nie tylko dla problemu Fm|prmu|Cmax, ale również każdego innego problemu szeregowania zadań. W przyszłości mogą się one stać konkurencyjnymi dla obecnie znanych heurystyk.

Niewątpliwym osiągnięciem jest przedstawiona analiza liczby iteracji i spodziewanej dokładności znalezionych wartości optymalnych za pomocą nierówności Chernoffa oraz sprzężonych łańcuchów Markowa.

Dodatkowo zaletą pracy jest opracowanie definicji sąsiedztwa w przestrzeni kombinatorycznej dla algorytmów pszczelego oraz kukułki.


Dodatkowe możliwości (opcjonalnie)


Dłuższa wersja autoreferatu (opcjonalnie) tutaj.
Praca udostępniona publicznie (opcjonalnie) tutaj
Ważniejsze publikacje dokotoranta (opcjonalnie):

  1. Popielarski W.: The neighborhood choice in Fm|prmu|Cmax model OWD 2013.
2014/wpop/start.txt · ostatnio zmienione: 2014/04/24 11:17 przez Bogusław Juza