Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


2015:msieniek:start
DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU
INFORMATYKI, ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają na
publiczą dyskusję nad rozprawą doktorską

mgr inż. Marcina Sieńka
ADAPTIVE STRATEGIES FOR MULTISCALE PROBLEMS
Dyskusja odbędzie się 5 listopada 2015 roku o godz. 12:00
W Krakowie przy ul. Kawiory 17 ( pawilon D-17) w sali 1.20.
PROMOTOR: dr hab. Maciej Paszyński, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
RECENZENCI: prof. Luis Emilio García Castillo, Universidad Carlos III de Madrid
dr hab. inż. Krzysztof Banaś, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać
w Czytelni Biblioteki Głównej AGH, al. Mickiewicza 30.

Adaptive strategies for multiscale problems

mgr inż. Marcin Sieniek

Promotor: dr hab. Maciej Paszyński, prof. AGH Dyscyplina: Informatyka

W swojej rozprawie, prezentuję grupę algorytmów, służących do rozwiązywania trudnych wielo-skalowych problemów obliczeniowych. Po motywacji i przeglądzie state-of-art, w pierwszej części merytorycznej proponuję dwie metody projekcyjne służące opracowywaniu ciągłych przybliżeń danych materiałowych, pochodzących np. z rezonansów magnetycznych. Wśród metod tych, omawiam globalną projekcję w przestrzeni H1 oraz suboptymalną, za to bardzo wydajną obliczeniowo i dającą się łatwo zrównoleglić metodę interpolacji w oparciu o projekcję.

W drugiej części, proponuję algorytm optymalizowania drzew wielofrontalnego solvera bezpośredniego. Algorytm wykrywa powtórzone poddrzewa i ponownie wykorzystuje domknięcia Schura ze zduplikowanych węzłów. Asymetria domeny nie odgrywa przy tym znaczenia, gdyż uwzględnienie warunki brzegowych opóźnione jest do węzła w korzeniu drzewa. Część merytoryczna kończy się propozycją algorytmu automatycznego przełączania skal w problemach wielo-skalowych, zegzemplifikowana na problemie modelowania litografii metodą naświetlania i wyciskania.

Po części merytorycznej następują konkluzje oraz spis bibliografii, zawierający tak zewnętrzne referencje jak i autorski dorobek doktoranta.

Recenzje

2015/msieniek/start.txt · ostatnio zmienione: 2015/10/22 12:54 przez Marcin Sieniek