Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


2015:szymczak:start


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU
INFORMATYKI, ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają na
publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską

mgr Arkadiusza Szymczaka
PETRI NETS CONTROLLED CONCURRENT ADAPTIVE SOLVERS FOR ENGINEERING PROBLEMS
Termin:29 maja 2015 roku o godz. 11:00
Miejsce:sala 1.36, pawilon D-17,
ul. Kawiory 21, 30-059 Kraków
PROMOTOR:dr hab. Maciej Paszyński, prof. n. - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
RECENZENCI:dr hab. inż. Wacław Kuś, prof. n. – Politechnika Śląska
dr hab. inż. Piotr Faliszewski - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać
w Czytelni Biblioteki Głównej AGH, al. Mickiewicza 30




Petri nets controlled concurrent adaptive solvers for engineering problems


mgr Arkadiusz Szymczak


Promotor: dr hab. Maciej Paszyński, prof. AGH Dyscyplina: Informatyka


Klasa algorytmów adaptacyjnych bazujących na dwu- i trójwymiarowych siatkach obliczeniowych ma szerokie zastosowania w rozwiązywaniu różnych problemów inżynieryjnych z dziedzin takich jak inżyniera materiałowa, badanie wytrzymałości materiałów, zagadnienia geodezyjne i geolokacyjne (poszukiwania złóż) i inne.

Do wspomnianej klasy zaliczają się w szczególności algorytmy bazujące na metodzie elementów skończonych, metodzie różnic skończonych i podobnych metodach obliczeniowych.

Zbudowanie formalnego modelu algorytmów adaptacyjnych bazującego na sieciach Petriego z gramatyką grafową pozwala na przeprowadzanie formalnych dowodów poprawności algorytmów, w szczególności umożliwia wykrywanie i zapobieganie zakleszczeniom mogącym występować podczas adaptacji siatek obliczeniowych.


Teza rozprawy:– Jako tezę niniejszej rozprawy doktorskiej autor przedstawia następujące twierdzenie:

Możliwe jest zbudowanie modelu bazującego na sieciach Petriego z gramatyką grafową, opisującego szeroką klasę algorytmów adaptacyjnych bazujących na dwu- i trójwymiarowych siatkach obliczeniowych, umożliwiającego formalną analizę własności współbieżnej wersji algorytmów.


Niniejsza rozprawa przedstawia modele sieci Petriego dla konkretnych implementacji algorytmów adaptacyjnych, mianowicie hp2d – dwuwymiarowej hp-adaptacyjnej metody elementów skończonych, oraz hp3d – trójwymiarowej hp-adaptacyjnej metody elementów skończonych.

Opracowane modele pozwoliły dowieść możliwości zablokowania się algorytmu adaptacji w obu przypadkach. Wspomniana blokada faktycznie wystąpiła podczas dwuwymiarowej symulacji pomiarów magnetotellurycznych oraz trójwymiarowej symulacji pomiarów rozkładu potencjału elektrycznego w odwiertach kierunkowych. Model sieci Petriego ułatwił znalezienie modyfikacji algorytmu adaptacji, w wyniku której blokada adaptacji jest niemożliwa, oraz umożliwił dowiedzenie tej ostatniej własności.

Wyniki naukowe przedstawione w niniejszej pracy mogą być łatwo rozszerzone poza konkretne implementacje algorytmów adaptacyjnych – hp2d i hp3d. Zaprezentowana metodologia dowodowa może być zastosowana do dowolnego algorytmu adaptacji dwu- i trójwymiarowych siatek obliczeniowych.


2015/szymczak/start.txt · ostatnio zmienione: 2015/05/10 22:14 przez Arkadiusz Szymczak