Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


2016:blaszczyk:start
DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU
INFORMATYKI, ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają na
publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską

mgr inż. Piotra Błaszczyka
Metody modelowania zachowań kierowców w warunkach miejskich na potrzeby symulacji ruchu pojazdów w mikroskali
Termin:10 czerwca 2016 roku o godz. 12:30
Miejsce:Katedra Informatyki Wydziału IEiT, sala 1.20, bud. D-17,
ul. Kawiory 21, 30-059 Kraków
PROMOTOR:prof. dr hab. inż. Krzysztof Cetnarowicz - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
PROMOTOR POMOCNICZY:dr inż. Wojciech Turek - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
RECENZENCI:prof. dr hab. inż. Jerzy Świątek - Politechnika Wrocławska
dr hab. Adam Wierzbicki, prof. n. - Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać
w Czytelni Biblioteki Głównej AGH, al. Mickiewicza 30

Metody modelowania zachowań kierowców w warunkach miejskich na potrzeby symulacji ruchu pojazdów w mikroskali

mgr inż. Piotr Błaszczyk

Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Cetnarowicz (AGH)
Promotor pomocniczy: dr inż. Wojciech Turek (AGH)
Dyscyplina: Informatyka


W ostatnich latach obserwujemy znaczący postęp w projektowaniu pojazdów autonomicznych. W niedalekiej przyszłości ruch miejski czekają rewolucyjne zmiany spowodowane włączeniem do niego pojazdów pół- i w pełni autonomicznych. Już teraz pojawiają się na rynku motoryzacyjnym pojazdy częściowo zautomatyzowane. Przetworzone przez komputery pokładowe sygnały pochodzące z czujników z powodzeniem wspomagają reakcję kierowcy. Aktualnie wiele firm i instytucji badawczych prowadzi prace nad projektami pojazdów autonomicznych.

W środowisku, w którym samochody autonomiczne będą współegzystowały z konwencjonalnymi pojazdami, pojawia się problem modelowania poszczególnych uczestników ruchu z uwzględnieniem ich indywidualnych zachowań. W związku z powyższym podjęto badania nad modelowaniem zachowania kierowców z uwzględnieniem ich indywidualnych cech.

Teza rozprawy jest następująca:

Na podstawie danych pozyskanych z obserwacji rzeczywistych działań kierowców pojazdów w warunkach miejskich możliwe jest zdefiniowanie modeli reprezentujących indywidualne cechy i zachowania poszczególnych kierowców. Tak skonstruowane modele mogą zostać wykorzystane do symulacji ruchu pojazdów w mikroskali z uwzględnieniem zachowań konkretnych kierowców, pozwalając na modelowanie i badanie wzajemnych interakcji pomiędzy kierowcami, pojazdami i infrastrukturą.

Wykazanie powyższej tezy wiązało się z wykonaniem następujących zadań, które są również oryginalnymi wynikami pracy:

 • zaprojektowanie i wykonanie mobilnej platformy badawczej, sprzężonej z komputerem pokładowym pojazdu, która umożliwia gromadzenie rzeczywistych danych eksperymentalnych wygenerowanych podczas ruchu miejskiego;
 • przeprowadzenie eksperymentów w warunkach rzeczywistych z wykorzystaniem opracowanej platformy mobilnej;
 • stworzenie platformy programowej do przetwarzania i analizy danych eksperymentalnych;
 • opracowanie trójwarstwowego modelu kierowcy z uwzględnieniem jego indywidualnych cech;
 • opracowanie metody modelowania środowiska odwzorowującego rzeczywiste środowisko ruchu drogowego;
 • zaprojektowanie i wykonanie środowiska symulacyjnego ruchu drogowego w skali mikro;
 • zaplanowanie i przeprowadzenie serii symulacyjnych badań eksperymentalnych.


Pełny tekst pracy


Recenzje pracy

prof. dr hab. inż. Jerzy Świątek

dr hab. Adam Wierzbicki, prof. n
Ważniejsze publikacje doktoranta

 1. P. Błaszczyk, W. Turek, A. Byrski, and K. Cetnarowicz. Towards credible driver behavior modeling. In Intelligent Transportation Systems (ITSC), 2015 IEEE 18th International Conference on, pages 1557–1562, Sept 2015.
 2. P Błaszczyk, W Turek, and K Cetnarowicz. Inter-vehicle distance in driver behaviour modelling. In Second International Conference on Advances In Civil, Structural and Environmental Engineering-ACSEE 2014, pages 287–291, 2014.
 3. P. Błaszczyk, W. Turek, and K. Cetnarowicz. Extensible platform for studying the behavior of drivers in urban traffic. In Intelligent Transportation Systems (ITSC), 2014 IEEE 17th International Conference on, pages 1359–1362, Oct 2014.
 4. P. Błaszczyk, W. Turek, and K. Cetnarowicz. Formal model for micro-scale traffic simulation and control. In Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), 2013 18th International Conference on, pages 305–310, Aug 2013.

2016/blaszczyk/start.txt · ostatnio zmienione: 2016/06/03 11:27 przez Piotr Błaszczyk