Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


2016:godek:start
DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU
INFORMATYKI, ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają na
publiczą dyskusję nad rozprawą doktorską

mgr inż. Juliusza Godka
„Adaptacyjny, niskostratny kodek delta z nierównomiernym próbkowaniem - problemy synchronizacji i rozwiązania układowego w CMOS”
Dyskusja odbędzie się 28 listopada 2016 roku o godz. 12:00 w sali 1.36
pawilon D-17, ul. Kawiory 21, 30-059 Kraków
PROMOTOR: dr hab. inż. Ryszard Golański, prof. n. - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
RECENZENCI: prof. zw. dr hab. inż. Edward Hrynkiewicz - Politechnika Śląska
prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Dziech - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać
w Czytelni Biblioteki Głównej AGH w Krakowie, al. Mickiewicza 30


Adaptacyjny, niskostratny kodek delta z nierównomiernym próbkowaniem - problemy synchronizacji i rozwiązania układowego w technologii CMOS


mgr inż. Juliusz Godek


Promotor: dr hab. inż. Ryszard Golański prof. n. (AGH)
Dyscyplina: Elektronika


W pracy przedstawiono rozwiązania układowe kodeka ANS-DM w technologii CMOS. Kodeki ANS-DM charakteryzują się zmiennym odstępem próbkowania, zależnym od szybkości zmian sygnału wejściowego, co powoduje konieczność rozwiązania wielu nowych problemów związanych z realizacją układową i implementacją w technologii CMOS. Drugim problemem naukowym, wymagającym szczegółowej analizy, były nierozwiązane do tej pory kwestie sprzętowej realizacji synchronizacji w systemach transmisyjnych ze zmiennym czasem trwania bitów.

W rozprawie autor przedstawia swoje propozycje dotyczące projektowania, budowy i funkcjonowania kodeków ANS-DM zrealizowanych w technologiach CMOS. Ważną problematyką rozprawy są zagadnienia związane z zapewnieniem synchronizacji systemu ze zmiennym czasem trwania bitów. Przedstawiono szczegółową analizę zagadnień dotyczących problemów synchronizacyjnych występujących w systemach transmisyjnych z kodekami ANS-DM. Omówiono opracowane przez autora nowe sposoby synchronizacji i wyznaczono zakres zmian częstotliwości, pozwalający na poprawną pracę systemu transmisyjnego ze zmiennym czasem trwania bitów. Kolejnym etapem prac badawczych było testowanie i zbadanie prototypów kilku rodzajów 1-bitowych kodeków delta. Wyniki tych badań stały się podstawą dokonania pewnych zmian układowych wykonanych podzespołów, także w celu zmniejszenia poboru mocy całego kodeka ANS-DM.

Podsumowując w pracy udowodniono tezy:

  1. Możliwe jest wykonanie scalonych eliptycznych filtrów dolnoprzepustowych, dla telefonicznego pasma mowy, bez użycia kondensatorów zewnętrznych.
  2. Zaproponowane rozwiązanie integratora paczkowego jako przetwornika C/A cechuje się niższym poborem mocy i mniejszymi rozmiarami w porównaniu do komercyjnych przetworników C/A o tej samej rozdzielczości.
  3. Możliwa jest bezpośrednia synchronizacja koderów i dekoderów ANS-DM na drodze wirtualnego wstawiania lub faktycznego usuwania pojedynczych bitów taktujących zegara głównego.


Praca udostępniona publicznie Godek

Recenzje

prof. dr hab. inż. Edward Hrynkiewicz
prof. dr hab. inż. Andrzej Dziech

Ważniejsze publikacje dokotoranta:

  1. „A comparative study of integrated CMOS filters for non-uniform sampling Delta Modulators” R. Golański, J. Godek, J. Kołodziej, W. Machowski, S. Kuta; Recent advances in Circuits, Systems and Signals; WSEAS Press 2010.
  2. „Modulatory Δ z adaptacją interwału próbkowania – rozwiązania predyktorów w technologii CMOS - Δ modulators with adaptation of sampling instant – predictor solutions in CMOS technology” R. Golański, J. Godek, J. Kołodziej; Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania 2012.
  3. „Transmission system with variable duration of bits – proposal of synchronization” J. Godek, R. Golański, J. Kołodziej, J. Stępień ICSES 2014 Poznań, Poland 2014.
  4. „New synchronization method for transmission systems with variable length of bits” J. Godek, R. Golański, J. Kołodziej, J. Stępień International Journal of Electronics and Telecommunications 2015.
  5. „Proposition of the full synchronization method for trasmission systems with variable duration of bits” J. Godek, R. Golański, W. Machowski, J. Kołodziej, J. Stępień International Conference on Signals and Electronic Systems 2016.

2016/godek/start.txt · ostatnio zmienione: 2016/11/19 16:02 przez Juliusz Godek