Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


2019:agorski:start
PRZEWODNICZĄCY i RADA DYSCYPLINY
INFORMATYKI TECHNICZNEJ I TELEKOMUNIKACJI
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają na
publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską

mgr inż. Adama Górskiego
KOSYNTEZA ORAZ PRZYDZIAŁ NIEPRZEWIDZIANYCH ZADAŃ W PROCESIE PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW WBUDOWANYCH
Termin:4 Listopada 2019 roku o godz. 12:00
Miejsce: Sala 1.20, Centrum Informatyki D-17, ul. Kawiory 21
PROMOTOR:Prof. dr hab. inż. Maciej Ogorzałek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
PROMOTOR POMOCNICZY:dr Katarzyna Grzesiak-Kopeć, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
RECENZENCI:Prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. Włodzisław Duch, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać
w Czytelni Biblioteki Głównej AGH, al. Mickiewicza 30


Kosynteza oraz przydział nieprzewidzianych zadań w procesie projektowania systemów wbudowanych


mgr inż. Adam Górski


Promotor: prof. dr hab. inż. Maciej Ogorzałek (UJ)
Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Grzesiak-Kopeć (UJ)
Dyscyplina: Informatyka


Streszczenie:

W niniejszej pracy zaprezentowane zostały dwa algorytmy programowania genetycznego do kosyntezy rozproszonych systemów wbudowanych: konstrukcyjny oraz rafinacyjny. W opisanych algorytmach, w przeciwieństwie do istniejących rozwiązań, ewolucji podlega nie architektura systemu wbudowanego bezpośrednio, lecz sposób jej otrzymania. Algorytm konstrukcyjny buduje genotyp podejmując decyzje dla każdego zadania osobno. Algorytm rafinacyjny startuje od suboptymalnego rozwiązania, a następnie poprzez lokalne zmiany, takie jak alokacja/dealokacja zasobów czy przemieszczenie zadań pomiędzy zasobami, polepsza jakość rozwiązania. Następne pokolenia tworzone są poprzez zastosowanie operatorów genetycznych: klonowania, mutacji oraz krzyżowania. Algorytmy kończą działanie, jeśli w ε kolejnych pokoleniach nie zostanie otrzymane lepsze rozwiązanie.

W pracy zostały również zaprezentowane dwa algorytmy przydziału nieprzewidzianych zadań w procesie projektowania systemów wbudowanych: dla przypadku szczególnego oraz ogólnego. W przypadku szczególnym nieprzewidziane zadania pojawiają się po wykonaniu wszystkich zadań przewidzianych przez projektanta systemu wbudowanego. W przypadku ogólnym nieprzewidziane zadania mogą pojawić się w dowolnym momencie działania systemu. Opracowane algorytmy pozwalają na zareagowanie w nieprzewidzianych sytuacjach bez konieczności całkowitego przeprojektowania istniejącej architektury co znacznie obniża koszt projektowanego systemu.

Jako tezę niniejszej rozprawy doktorskiej autor przedstawia następujące twierdzenie:

Zaproponowane metody rozwojowego programowania genetycznego umożliwiają uzyskanie quasi-optymalnego rozwiązania problemu kosyntezy rozproszonych systemów wbudowanych, a opracowany algorytm przydziału nieprzewidzianych zadań w procesie projektowania systemów wbudowanych eliminuje konieczność modyfikacji architektury całego systemu.

Treść rozprawy:

Kosynteza oraz przydział nieprzewidzianych zadań w procesie projektowania systemów wbudowanych

Recenzje:

Recenzja - Prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk
Recenzja - Prof. dr hab. Włodzisław Duch

Ważniejsze publikacje doktoranta:

  1. Stanisław Deniziak, Adam Górski: „Hardware/Software Co-Synthesis of Distributed Embedded Systems Using Genetic Programming”, Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag, vol. 5216, pp.83-93, 2008.
  2. Adam Górski, Maciej Ogorzałek: „Assignment of Unexpected Tasks in Embedded System Design Process”, Microprocessors and Microsystems, wydawnictwo Elsevier volume 44, pp.17-21, 2016.
  3. Adam Górski, Maciej Ogorzałek: „Adaptive GP-based algorithm for hardware-software co-design of distributed embedded systems”, in proc. the 4th International Conference on Pervasive and Embedded Computing and Communication Systems PECCS 2014, pp. 125-130.
  4. Adam Górski, Maciej Ogorzałek: „GP-based methodology for HW/SW co-synthesis of multiprocessor embedded systems with increasing number of individuals obtained by mutation”, in proc. the 5th International Conference on Pervasive and Embedded Computing and Communication Systems PECCS 2015, pp. 275-280.
  5. Adam Górski, Maciej Ogorzałek: „Auto-detection and assignment of unexpected tasks in embedded systems design process”, in proc. the 23rd International Workshop of the European Group for Intelligent Computing in Engineering, EG-ICE 2016.
  6. Adam Górski, Maciej Ogorzałek: „Adaptive iterative improvement GP-based methodology for HW/SW co-synthesis of embedded systems”, in proc. the 7th International Joint Conference on Pervasive and Embedded Computing and Communication Systems PECCS 2017, pp. 56-59.
  7. Adam Górski, Maciej Ogorzałek: „Assignment of Unexpected Tasks for a Group of Embedded Systems”,in proc. the 15th International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems, PDeS 2018.
  8. Stanisław Deniziak, Adam Górski: „Kosynteza rozproszonych systemów wbudowanych metodą programowania genetycznego”, Pomiary, Automatyka, Kontrola, R. 54, nr 8, s. 472—474, 2008 (in Polish).
  9. Stanisław Deniziak, Adam Górski: „Kosynteza systemów SOC metodą rozwojowego programowania genetycznego”, Czasopismo Techniczne z. 24 - Informatyka z. 1-I, str. 19-32, ISSN 1897-631X, 2008 (in Polish).
  10. Adam Górski, Maciej Ogorzałek: „Iterative improvement methodology for Hardware software co-synthesis of embedded systems using genetic programming”, in proc. the 11th IEEE International Conference on Embedded Software and Systems ICESS 2014 (WiP session), pp. 3-6.

2019/agorski/start.txt · ostatnio zmienione: 2019/10/24 14:48 przez Adam Górski