Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


2019:kosinska:start
PRZEWODNICZĄCY i RADA DYSCYPLINY
INFORMATYKI TECHNICZNEJ I TELEKOMUNIKACJI
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają na
publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską

mgr inż. Joanny Kosińskiej
Autonomic Management of Cloud-native Applications
Termin:12 Listopada 2019 roku o godz. 12:00
Miejsce: Sala 1.20, Centrum Informatyki D-17, ul. Kawiory 21
PROMOTOR:prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
RECENZENCI:dr hab. Stanisław Ambroszkiewicz, prof. n., Instytut Podstaw Informatyki PAN
prof. dr hab. inż. Jacek Kitowski, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać
w Czytelni Biblioteki Głównej AGH, al. Mickiewicza 30


Autonomic Management of Cloud-native Applications


mgr inż. Joanna Kosińska


Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński (AGH)
Dyscyplina: Informatyka techniczna i Telekomunikacja


Streszczenie:

Trend Cloud-native to sposób projektowania obecnych aplikacji, który jest rozszerzeniem wzorców Twelve Factor App. Istniejące lokalnie oprogramowanie jest, w obecnej postaci, po prostu migrowane do środowisk chmurowych w przeciwieństwie do nowych aplikacji, tworzonych zgodnie z zasadami Cloud-native. Takie aplikacje w pełni wykorzystują chmurowy model obliczeniowy. Podejście Cloud-native do programowania i wdrażania aplikacji, wykorzystuje praktyki DevOps, CI/CD, pojęcia kontenerów i mikroserwisów. Jednak ścisła adaptacja podejścia Cloud-native z systemami korporacyjnymi, która niewątpliwie jest atrakcyjna z finansowej perspektywy, nie powinna utrudnić zarządzania zasobami i ich wykorzystania. Wymaganie to jest szczególnie krytyczne, w przypadku gdy koszty zarządzania znacząco wzrastają.

Przetwarzanie autonomiczne (AC) jest jedym z głównych tematów tej rozprawy doktorskiej. Ogłoszone zostało w 2001 roku przez IBM. AC zakłada, że system komputerowy ma zdolności samozarządzania. Było ono odpowiedzią na stale rosnące zaawansowane wymagania dotyczące instalacji, konfigurowania, optymalizacji i utrzymywania heterogenicznych systemów przetwarzania. Pomimo, że AC zostało ogłoszone bardzo dawno temu, należy ono nadal do czołowych wyzwań, szczególnie w kontekście innych technologii. Niniejsza rozprawa doktorska jest próbą odpowiedzi na pytanie w jaki sposób, używając technik AC oraz wysokopoziomowych deklaratywnych polityk, można zarządzać cyklem życia natywnej aplikacji chmurowej. Przeprowadzone badania dotyczą także specyfikacji wymagań AC w kontekście natywnych aplikacji chmurowych. Główną ideą wykonanych prac w zakresie automatyzacji natywnych środowisk chmurowych jest racjonalizacja alokacji zasobów obliczeniowych. Zaproponowane koncepcje, będące rozszerzeniem obecnych natywnych środowisk chmurowych są oparte na zdobytej wiedzy podczas obserwacji wszystkich składowych komponentów środowiska. Tylko całościowy widok systemu da miarodajne wyniki, które mogą być wykorzystane przez komponenty realizujące autonomiczne zarządzanie. Dlatego też na każdym poziomie stosu natywnej aplikacji chmurowej komponenty muszą cechować się obserwowalnością. Ważnym elementem zaproponowanych rozwiązań jest model autonomicznego elementu dla natywnych środowisk chmurowych. Element ten posiada wszelkie informacje i semantykę niezbędne do powiązania wymogów SLA z usługami oferowanymi przez każdą warstwę natywnego środowiska wykonawczego chmurowego. Informacje te wraz z zadeklarowanymi politykami zarządzania są przetwarzane przez zaproponowane rozwiązanie pętli MRE-K.

Jako tezę niniejszej rozprawy doktorskiej autorka przedstawia następujące twierdzenie:

Natywne środowiska chmurowe wzbogacone o podejście deklaratywnych polityk zgodnych z obserwowalnością komponentów jest skuteczną metodą realizacji autonomicznego zarządzania.

Recenzje:

Recenzja - dr hab. Stanisław Ambroszkiewicz, prof. n., Instytut Podstaw Informatyki PAN
Recenzja - prof. dr hab. inż. Jacek Kitowski, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Publikacje doktorantki:

* BG AGH

2019/kosinska/start.txt · ostatnio zmienione: 2019/10/23 23:02 przez Joanna Kosińska