Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


2022:mgawel:start

Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej


PRZEWODNICZĄCY I RADA DYSCYPLINY
INFORMATYKI TECHNICZNEJ I TELEKOMUNIKACJI
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają na
publiczą dyskusję nad rozprawą doktorską

mgr inż. Macieja Gawła
INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE USŁUGAMI SIECIOWYMI W WIELO-WDROŻENIOWYCH ŚRODOWISKACH CHMUR OBLICZENIOWYCH
Termin:4 lipca 2022 roku o godz. 10:00
Miejsce: sala 1.20, Centrum Informatyki D-17, ul. Kawiory 21
PROMOTOR:Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PROMOTOR POMOCNICZY:dr Kazimierz Bałos, Samsung R&D Institute Poland
RECENZENCI:Prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Stanisław Ambroszkiewicz, Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać
w Czytelni Biblioteki Głównej AGH, al. Mickiewicza 30
Inteligentne zarządzanie usługami sieciowymi w wielo-wdrożeniowych środowiskach chmur obliczeniowych


mgr inż. Maciej Gaweł


Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński (AGH)
Promotor pomocniczy: dr Kazimierz Bałos (Samsung)
Dyscyplina: Informatyka Techniczna i Telekomunikacja


Wraz z postępującą globalizacją użytkownicy potrzebują natychmiastowego dostępu do globalnych usług. Nowoczesne systemy są wdrażane w rozproszonych środowiskach chmury obliczeniowej z wykorzystaniem natywnych dla chmury zasad opartych na architekturze mikroserwisów i lekkiej wirtualizacji. Jednym z przykładów takich systemów jest infrastruktura 5G, która powstaje wraz z szybkim rozwojem i postępem w sieciach komórkowych. Jednak rygorystyczne wymagania w połączeniu ze skalą systemu mierzoną w tysiącach komponentów stanowią poważny problem w zarządzaniu, gdzie ręczne operacje nie są możliwe. Takie systemy wymagają automatyzacji i inteligentnych mechanizmów zarządzania.

Teza rozprawy:– Jako tezę niniejszej rozprawy doktorskiej autor przedstawia następujące stwierdzenie:

Niezbędnym mechanizmem inteligentnego zarządzania systemem wielo-klastrowym jest umożliwienie dynamicznej migracji usług w czasie działania tego systemu.

W szczególności omawiana praca dotyczy problemu zarządzania inteligentnymi usługami sieciowymi poprzez dynamiczną adaptację rozmieszczenia w środowisku wielo-klastrowym. Ponadto badania te są częścią programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „doktorat wdrożeniowy” rozwijanego we współpracy z firmą Samsung R&D Institute Poland. Jego głównym celem jest rozwiązanie oryginalnego problemu naukowego i praktycznego w taki sposób, aby powstałe rozwiązanie mogło zostać wdrożone w przemyśle. Dlatego aspekt praktyczny musi być zgodny z celami biznesowymi firmy.

W rezultacie główne wyniki tych badań można podsumować w następujący sposób:

  • Identyfikacja aspektów uruchamiania kontenerowych usług sieciowych w wielu klastrach.
  • Opis wyzwań w tworzeniu środowisk wielo-klastrowych.
  • Eksploracja istniejących rozwiązań typu Open Source, które adresują wspomniane wyzwania.
  • Ustalenie wymagań dla autonomicznego systemu zarządzającego rozproszonymi aplikacjami.
  • Projekt Autonomicznego Systemu Zarządzania (AMS) dla systemów wielo-klastrowych, który pozwala na inteligentne zarządzanie.
  • Implementacja oraz wdrożenie przygotowanego rozwiązania.
  • Praktyczna ocena przygotowanego systemu w rzeczywistych scenariuszach i w odniesieniu do zestawu cech charakterystycznych dla systemów autonomicznych.

Wyniki badań potwierdzają, że dynamiczna adaptacja położenia usług jest niezbędnym mechanizmem inteligentnego zarządzania systemem wielo-klastrowym. AMS może usprawnić położenie aplikacji, znacznie skracając czas odpowiedzi. Ponadto szereg szczegółowych rozważań i wniosków w zakresie projektowania i realizacji może pozytywnie wpłynąć na budowę przyszłych systemów produkcyjnych omawianej klasy.Praca udostępniona publicznie:

Intelligent network services management in multi-cloud computing environments

Recenzje:

Recenzja prof. Ambroszkiewicz

Recenzja prof. Wiszniewski


2022/mgawel/start.txt · ostatnio zmienione: 2022/06/25 18:10 przez Maciej Gaweł