Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


2014:pegiel:start

Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU
INFORMATYKI, ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają na
publiczą dyskusję nad rozprawą doktorską

mgr inż. Piotra Pęgla
SELF-HEALING, HIGHLY AVAILABLE MONITORING SYSTEM FOR DISTRIBUTED ENVIRONMENT
Termin:13 października 2014 r. o godz. 12.00
Miejsce:pawilon D-17, sala 1.36,
ul. Kawiory 21, 30-059 Kraków
PROMOTOR:Prof. dr hab. inż. Jacek Kitowski - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
RECENZENCI:Prof. dr hab. inż. Stanisław Kozielski - Politechnika Śląska
Dr hab. inż. Marian Jerzy Wysocki, prof. n. PRz. - Politechnika Rzeszowska
Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać
w Czytelni Biblioteki Głównej AGH, al. Mickiewicza 30
Self-healing, highly available monitoring system for distributed environment


mgr inż. Piotr Pęgiel


Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Kitowski (AGH)
Promotor pomocniczy: dr inż. Włodzimierz Funika (AGH)
Dyscyplina: Informatyka


Główny cel rozprawy stanowiło zaprojektowanie i zweryfikowanie algorytmów i technik które mogą być wykorzystane do budowy systemu wysokiej niezawodności (ang. highly available system). Jednym z wymogów pracy było sprawdzenie czy techniki samo-naprawy (ang. self-healing) mogą być przydatne w budowie takiego systemu.

Rozprawa skupia się na praktycznej weryfikacji stawianych wymagań. W tym celu został stworzony nowy system moniotorujący o nazwie AgeMon. System ten jest rozproszony i jest zbudowany w oparciu o podejście agentowe. Każdy z agentów może pełnić różne role w systemie. Na potrzeby pracy zdefiniowano następujące role: monitorowania, persystencji, reguł, interfejsu użytkownika oraz linii poleceń.

Rola jest kluczową koncepcją użytą do stworzenia samo-naprawiającego się systemu wysokiej niezawodności – różne funkcje systemu wymagają różnych technik rozwiązywania problemów. Rozprawa zawiera listę różnych algorytmów i podejść, które mogą być wykorzystane w przypadku konkretnej roli. Dodatkowo, AgeMon umożliwia również naprawę systemu który jest monitorowany.

System AgeMon nie posiada pojedynczego punku awarii (ang. single point of failure). Komunikacja pomiędzy agentami odbywa się dzięki szybkiemu i wiarygodnemu protokołowi.

AgeMon jest dowodem koncepcji która może być wykorzystana do budowy innych systemów wysokiej niezawodności. Koncepcje takie jak rola, warstwa komunikacji, abstrakcja agenta mogą być z powodzeniem wykorzystane w innych systemach.

Teza rozprawy jest następująca:

Self-healing techniques enable building of highly available and reliable monitoring systems needed for developing and maintaining highly available applications.


(Techniki samonaprawy pozwalają na zbudowanie niezawodnego i wysoko dostępnego systemu monitorującego wykorzystywanego przy budowie i utrzymaniu wysoko dostępnych aplikacji.)Pełna wersja autoreferatu Autoreferat.

Recencja prof. dr hab. inż. Stanisława Kozielskiego Recenzja.

Recencja dr hab. inż. Mariana Jerzego Wysockiego Recencja.Ważniejsze publikacje dokotoranta:

  1. Funika, W., Godowski, P., Pegiel, P., Krol, D. „SEMANTIC-ORIENTED PERFORMANCE MONITORING OF DISTRIBUTED APPLICATIONS”. COMPUTING AND INFORMATICS Volume: 31 Issue: 2 Pages: 427-446 Published: 2012. ISSN: 1335-9150
  2. Funika, W., Pegiel, P. „A ROLE-BASED APPROACH TO SELF-HEALING IN AUTONOMOUS MONITORING SYSTEMS”. PARALLEL PROCESSING AND APPLIED MATHEMATICS, PART II Book Series: Lecture Notes in Computer Science Volume: 6068 Pages: 125-134 Published: 2010. ISSN: 0302-9743. ISBN: 978-3-642-14402-8
  3. Funika, W., Godowski, P., Pegiel, P. „A SEMANTIC-ORIENTED PLATFORM FOR PERFORMANCE MONITORING OF DISTRIBUTED JAVA APPLICATIONS”. COMPUTATIONAL SCIENCE - ICCS 2008, PT 3 Book Series: Lecture Notes in Computer Science Volume: 5103 Pages: 233-242 Published: 2008. ISSN: 0302-9743. ISBN: 978-3-540-69388-8
  4. Funika, W., Godowski, P., Pegiel, P. „SEMANTIC-ORIENTED APPROACH TO PERFORMANCE MONITORING OF DISTRIBUTED JAVA APPLICATIONS”. PARALLEL PROCESSING AND APPLIED MATHEMATICS Book Series: Lecture Notes in Computer Science Volume: 4967 Pages: 1140-1149 Published: 2008. ISSN: 0302-9743. 978-3-540-68105-2
  5. Funika W., Pęgiel P. „A ROLE-BASED APPROACH TO SELF-HEALING IN AUTONOMOUS MONITORING SYSTEMS”. PPAM 2009 – 8th international conference on Parallel Processing & Applied Mathematics : Poland, Wrocław, September 13–16, 2009. — [Częstochowa : s. n., 2009]. — S. 144.
  6. Pęgiel P., Funika W., Kitowski J. „ROLE-BASED SELF-HEALING IN AUTONOMOUS MONITORING SYSTEMS”. KU KDM 2010 : third ACC Cyfronet AGH users' conference : Zakopane March 18–19, 2010 : proceedings. — Kraków : ACK Cyfronet, cop. 2010. — Opis częśc. wg okł. — ISBN 978-83-61433-02-6. — S. 37–38. — Bibliogr. s. 38
  7. Funika W., Pęgiel P. „SELF-HEALING STRATEGIES IN THE AGEMON MONITORING SYSTEM”. KU KDM 2012 : fifth ACC Cyfronet AGH user's conference : Zakopane, March 07–09, 2012 : proceedings / eds. Kazimierz Wiatr, Jacek Kitowski, Marian Bubak. — Kraków : ACC Cyfronet AGH, cop. 2012. — Opis częśc. wg okł. — ISBN 978-83-61433-05-7. — S. 30–31. — Bibliogr. s. 31
  8. Funika W., Godowski P., Pęgiel P., Bubak M. „TOWARDS USER-DEFINED PERFORMANCE MONITORING OF DISTRIBUTED JAVA APPLICATIONS”. Second IEEE international conference on e-Science and Grid computing : 4–6 December 2006, Amsterdam, Netherlands.
  9. W. Funika, P. Pegiel. „CASE STUDY OF TECHNOLOGIES USED FOR SELF-HEALING IN AUTONOMOUS MONITORING SYSTEMS”. M. Bubak, M. Turala, K. Wiatr (Eds.), Proceedings of Cracow Grid Workshop - CGW'08, October 13-15 2008, ACC-Cyfronet AGH, 2009, Krakow, pp. 172-179.
  10. W. Funika and P. Pegiel. „GSCRIPT EDITOR AS PART OF THE VIROLAB PRESENTATION LAYER”. M. Bubak, M. Turala, and K. Wiatr (Eds.). Proceedings of Cracow'06 Grid Workshop, Oct 15-18, 2006, Cracow, Poland, ACC Cyfronet AGH, 2007, pp. 320-327.

2014/pegiel/start.txt · ostatnio zmienione: 2014/09/30 11:24 przez Bogusław Juza