Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


2019:sulkowski:start

Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU
INFORMATYKI, ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają na
publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską

mgr inż. Grzegorza Sułkowskiego
Implementacja mechanizmów wyszukujących wzorce
do akceleracji przetwarzania pakietów sieci Ethernet
w układach rekonfigurowalnych FPGA
Dyskusja odbędzie się 16 września 2019 roku o godz. 11:00 w sali 1.19
Pawilon D-17, ul. Kawiory 21, 30-059 Kraków
PROMOTOR: Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
RECENZENCI: Prof. dr hab. inż. Marek Skomorowski, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski, Politechnika Łódzka
Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać
w Czytelni Biblioteki Głównej AGH w Krakowie, Al. Mickiewicza 30Implementacja mechanizmów wyszukujących wzorce do akceleracji przetwarzania pakietów sieci Ethernet w układach rekonfigurowalnych FPGA

mgr inż. Grzegorz Sułkowski

Promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr (AGH)
Dyscyplina: Elektronika


STRESZCZENIE

Celem rozprawy jest implementacja metod wyszukiwania wzorców realizowanych całkowicie sprzętowo z wykorzystaniem układów logiki rekonfigurowalnej FPGA oraz rozbudowa i  optymalizacja realizowanych obecnie rozwiązań na drodze programowej i ich integracja z  mechanizmami i prymitywami sprzętowymi oferowanymi przez logikę układów FPGA. Przeniesienie istniejących algorytmów programowych do platformy sprzętowej jest bezcelowe ponieważ algorytmy te z założenia pracują w sposób szeregowy dlatego koniecznym jest taka ich adaptacja, by operacje dotychczas realizowane w sposób szeregowy maksymalnie zrównoleglić.

Praca podzielona została na 6 rozdziałów omawiających kolejno poruszane przez autora zagadnienia: ogólne wprowadzenie do poruszanej tematyki oraz tezę i główne cele; podstawowe pojęcia, definicje i algorytmy metod przetwarzania tekstu oraz wyszukiwania wzorców istotne dla tej pracy; niezbędne zagadnienia związane z infrastrukturą sieci Ehternet, modelem TCP/IP i  protokołami sieciowymi, klasyfikacją funkcjonalną i implementacyjną platform typu firewall; wprowadzenie do układów FPGA, z uwzględnieniem elementów budowy wykorzystywanego w  pracy układu Xilinx Virtex II Pro oraz omówieniem wybranych algorytmów i mechanizmów wyszukiwania wzorców implementowanych w układach FPGA; proponowany model mechanizmów wyszukiwania wzorców implementowanych w logice reprogramowalnej FPGA, wraz z otrzymanymi wynikami implementacji dowodzącymi postawioną tezę; podsumowanie przeprowadzonej pracy, uzyskanych rezultatów badań, eksperymentów, testów oraz wyników w  odniesieniu do istniejących rozwiązań i aktualnych technologii.

W wyniku prowadzonej pracy badawczej autor zaprojektował sprzętową implementację klasyfikatora zabezpieczenia sieciowego typu firewall, pozwalającego na wyszukiwanie wzorców w  pakietach sieci Ethernet z prędkością 6,45×106 nagłówków pakietów IP na sekundę. Zaproponowany w pracy autorski algorytm wyszukujący wzorce z symbolami wieloznacznymi (∗), mogącymi występować także na początku analizowanego wzorca adresacji sieciowej np.: ∗.∗.∗.A i  bazujący na algorytmie Aho‑Corasick, umożliwia wyszukiwanie wielu wzorców pakietów jednocześnie, eliminuje sekwencyjne przeszukiwanie polityki bezpieczeństwa oraz pozwala na  wyszukiwanie wzorców adresacji sieciowej z prędkością 24,59×106 nagłówków pakietów IP na sekundę.

Na podstawie otrzymanych wyników implementacji zaproponowanych w pracy rozwiązań prac badawczych, autor udowodnił postawioną tezę: „Implementacja mechanizmów wyszukujących wzorce wykorzystujące pamięci CAM wspomagane algorytmem Aho-Corasick pozwala na  znaczące przyśpieszenie przetwarzania pakietów sieci Ethernet o wielkich przepływnościach przez systemy zabezpieczeń typu firewall implementowane w rekonfigurowalnych układach FPGA.”Recenzje rozprawy
Prof. dr hab. inż. Marek Skomorowski (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski (Politechnika Łódzka)Ważniejsze publikacje doktoranta:

  1. Sułkowski G., Twardy M., Wiatr K., Implementacja standardu sieci Ethernet IEEE 802.3 w układach FPGA na potrzeby systemu bezpieczeństwa typu Firewall, 2007, Konferencja RUC '07, Kwartalnik Pomiary Automatyka i Kontrola nr 7, strony 30-32
  2. Sułkowski G., Twardy M., Wiatr K., Implementacja systemu bezpieczeństwa typu Firewall dla potrzeb sieci Ethernet w oparciu o układy reprogramowalne FPGA, 2007, Konferencja KNWS'07, Kwartalnik Pomiary, Automatyka i Kontrola nr 5, strony 114-116
  3. Sułkowski G., Twardy M., Wiatr K., Implementation of a hardware Firewall Security System using FPGA Technology, 2008, Materiały z konferencji Sieci i Systemy Informatyczne 2008 (SIS'08), Wydanie elektroniczne (ISBN 978-83-909161-1-8)
  4. Sułkowski G., Twardy M., Wiatr K., Wielościeżkowe równoległe przetwarzanie danych w sprzętowym systemie bezpieczeństwa klasy Firewall, 2008, Konferencja KNWS''08, Przegląd Telekomunikacyjny nr 6, strony 726-728
  5. Sułkowski G., Twardy M., Wiatr K., Weryfikacja reguł bezpieczeństwa wspomagana mechanizmami pamięci podręcznej w sprzętowej implementacji systemu bezpieczeństwa typu firewall, 2008, Konferencja RUC'08, Kwartalnik Pomiary, Automatyka i Kontrola nr 8, strony 511-513
  6. Sułkowski G., Twardy M., Wiatr K., Szybka filtracja portów sieciowych w sprzętowym systemie bezpieczeństwa typu Firewall, 2009, Konferencja RUC' 09, Kwartalnik Pomiary, Automatyka i Kontrola nr 8, strony 615-617
  7. Sułkowski G., Twardy M., Wiatr K., Implementation of the Hardware Packet Classification System, 2009, Journal of Applied Computer Science, vol. 17, no. 2, strony 97-111
2019/sulkowski/start.txt · ostatnio zmienione: 2019/10/10 08:46 przez Grzegorz Sulkowski